Xem tất cả 25 kết quả

Show sidebar

Sàn nhựa Galaxy 3K-Easy1001

140,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-Easy1001
 • Màu sắc:
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 2 x 152.4 x 914.4 mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-Easy1004

140,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-Easy1004
 • Màu sắc:
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 2 x 152.4 x 914.4 mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-Easy1005

140,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-Easy1005
 • Màu sắc:
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 2 x 152.4 x 914.4 mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-Easy1006

140,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-Easy1006
 • Màu sắc:
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 2 x 152.4 x 914.4 mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-Easy1007

140,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-Easy1007
 • Màu sắc:
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 2 x 152.4 x 914.4 mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-Easy1012

140,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-Easy1012
 • Màu sắc:
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 2 x 152.4 x 914.4 mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-Easy1015

140,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-Easy1015
 • Màu sắc:
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 2 x 152.4 x 914.4 mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5015

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5015 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5016

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5016 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5017

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5017 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Đen Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5018

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5018 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5019

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5019 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Xám
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5020

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5020 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Trắng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5021

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5021 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5022

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5022 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5023

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5023 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5024

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5024 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5025

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5025 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5026

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5026 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Xám
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5027

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5027 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5028

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5028 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Xám
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5029

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5029 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Trắng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSC5030

180,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSC5030 phong cách cổ điển tạo nét đặc biệt cho căn phòng.
 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 1219mm x 177mm x 3mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSW1001

170,000 /m2
Sàn Nhựa Galaxy 3K-MSW1001
 • Màu sắc:
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 3 x 152.4 x 914.4 mm
 • Cách lắp đặt: dán keo

Sàn nhựa Galaxy 3K-MSW1002

170,000 /m2
 • Màu sắc:
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 3 x 152.4 x 914.4 mm
 • Cách lắp đặt: dán keo