Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F1015-4

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F1021-3

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F1021-4

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F1021-6

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F1022-4

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F1023-2

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F1033-2

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F1046-2

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F8003

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F8013

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F8025

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F8028

155,000 /m2
Trọng lượng 4.00 kg
Kích thước 915 × 183 × 2 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

22 Tấm

Số m2/Hộp

3.684 m2

Độ dầy bề mặt

0.3mm

Thương Hiệu