Hiển thị tất cả 8 kết quả

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 3K-MG-101

385,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 147 × 7 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-MG-101

Qui Cách

1220 x 147 x 7 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Nhà Sản Xuất

Shanghai

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 3K-MG-102

385,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 147 × 7 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-MG-102

Qui Cách

1220 x 147 x 7 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Nhà Sản Xuất

Shanghai

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 3K-MG-103

385,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 147 × 7 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-MG-103

Qui Cách

1220 x 147 x 7 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Nhà Sản Xuất

Shanghai

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 3K-MG-104

385,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 147 × 7 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Đỏ Nâu

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-MG-104

Qui Cách

1220 x 147 x 7 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Nhà Sản Xuất

Shanghai

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 3K-MG-111

385,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 147 × 7 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Vàng

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-MG-111

Qui Cách

1220 x 147 x 7 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Nhà Sản Xuất

Shanghai

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 3K-MG-123

385,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 147 × 7 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Đỏ Nâu

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-MG-123

Qui Cách

1220 x 147 x 7 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Nhà Sản Xuất

Shanghai

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 3K-MG-124

385,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 147 × 7 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-MG-124

Qui Cách

1220 x 147 x 7 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Nhà Sản Xuất

Shanghai

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 3K-MG-125

385,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 147 × 7 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Trắng

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-MG-125

Qui Cách

1220 x 147 x 7 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Nhà Sản Xuất

Shanghai