Hiển thị tất cả 8 kết quả

Sàn nhựa hèm khoá Smartwood 3K-9001

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1195 × 141 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Malaysia

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9001

Qui Cách

1195 mm x 141 mm x 8 mm

Sàn nhựa hèm khoá Smartwood 3K-9002

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1195 × 141 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Malaysia

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9002

Qui Cách

1195 mm x 141 mm x 8 mm

Sàn nhựa hèm khoá Smartwood 3K-9003

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1195 × 141 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Malaysia

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9003

Qui Cách

1195 mm x 141 mm x 8 mm

Sàn nhựa hèm khoá Smartwood 3K-9005

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1195 × 141 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Malaysia

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9005

Qui Cách

1195 mm x 141 mm x 8 mm

Sàn nhựa hèm khoá Smartwood 3K-9006

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1195 × 141 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Malaysia

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9006

Qui Cách

1195 mm x 141 mm x 8 mm

Sàn nhựa hèm khoá Smartwood 3K-9008

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1195 × 141 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Malaysia

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9008

Qui Cách

1195 mm x 141 mm x 8 mm

Sàn nhựa hèm khoá Smartwood 3K-9009

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1195 × 141 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Malaysia

Màu Sắc

Vàng

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9009

Qui Cách

1195 mm x 141 mm x 8 mm

Sàn nhựa hèm khoá Smartwood 3K-9010

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1195 × 141 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Malaysia

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9010

Qui Cách

1195 mm x 141 mm x 8 mm