Tổng hợp các thương hiệu sàn gỗ công nghiệp nổi tiếng của CHLB Đức như: Classen, Elesgo, Kronotex, Eurohome-Germany, Krono Original…

Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Sàn gỗ Krono Original 3K-4277

520,000 /m2
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Floordreams Vario
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 12mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.48 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-4279

520,000 /m2
 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Floordreams Vario
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 12mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.48 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-4282

320,000 /m2
 • Màu sắc: Trắng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Castello Classic
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 8mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.22 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-5541

520,000 /m2
 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Floordreams Vario
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 12mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.48 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-5542

520,000 /m2
 • Màu sắc: Cam nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Floordreams Vario
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 12mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.48 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-5552

320,000 /m2
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Castello Classic
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 8mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.22 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-6952

320,000 /m2
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Castello Classic
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 8mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.22 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-709

320,000 /m2
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Castello Classic
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 8mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.22 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-8096

320,000 /m2
 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Castello Classic
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 8mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.22 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-8222

320,000 /m2
 • Màu sắc: Trắng Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Castello Classic
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 8mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.22 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-8459

320,000 /m2
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Castello Classic
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 8mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.22 m2

Sàn gỗ Krono Original 3K-8521

320,000 /m2
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Dòng sản phẩm : Castello Classic
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm: 8mm x 1285mm x 192mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.22 m2