Hiển thị 1–12 trong 16 kết quả

Show sidebar

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40013

820,000 /m2
Với mã 3K-40013 màu vàng giúp căn nhà của bạn trở nên sang trọng thanh lịch, và kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40014

820,000 /m2
Với mã 3K-40014 màu nâu giúp căn nhà của bạn trở nên ấm áp hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40015

820,000 /m2
Với mã 3K-40015 màu Xám xanh giúp căn nhà của bạn trở nên ấm áp hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Xám xanh
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40016

820,000 /m2
Với mã 3K-40016 màu Xám xanh giúp căn nhà của bạn trở nên ấm áp hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Xám xanh
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40017

820,000 /m2
Với mã 3K-40017 màu Vàng giúp căn nhà của bạn trở nên ấm áp hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40018

820,000 /m2
Với mã 3K-40018 màu Vàng giúp căn nhà của bạn trở nên ấm áp hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40019

820,000 /m2
Với mã 3K-40019 màu Nâu giúp căn nhà của bạn trở nên ấm áp hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40020

820,000 /m2
Với mã 3K-40020 màu Vàng giúp căn nhà của bạn trở nên sáng hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40021

820,000 /m2
Với mã 3K-40021 màu Vàng giúp căn nhà của bạn trở nên sáng hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40022

820,000 /m2
Với mã 3K-40022 màu Vàng Nâu giúp căn nhà của bạn trở nên sáng hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Vàng Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40023

820,000 /m2
Với mã 3K-40023 màu Vàng giúp căn nhà của bạn trở nên sáng hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2

Sàn nhựa hèm khoá Pergo 3K-40036

820,000 /m2
Với mã 3K-40036 màu Vàng giúp căn nhà của bạn trở nên sáng hơn, và sang trọng thanh lịch. Kết hợp với đồ nội thất đơn giản tạo ra một không gian tuyệt vời.
 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 4.5 x 1251 x 187 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 9 tấm
 • Diện tích hộp: 2.105 m2