Hiển thị tất cả 10 kết quả

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D5080

500,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 5 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Trắng

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D5080

Qui Cách

1220 x 180 x 5mm

Dòng sản phẩm

KRONO STELLA 5mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D5081

500,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 5 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Trắng

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-5081

Qui Cách

1220 x 180 x 5mm

Dòng sản phẩm

KRONO STELLA 5mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D5082

500,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 5 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Xanh

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D5082

Qui Cách

1220 x 180 x 5mm

Dòng sản phẩm

KRONO STELLA 5mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D5083

500,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 5 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Taupe

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D5083

Qui Cách

1220 x 180 x 5mm

Dòng sản phẩm

KRONO STELLA 5mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D5084

500,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 5 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D5084

Qui Cách

1220 x 180 x 5mm

Dòng sản phẩm

KRONO STELLA 5mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D5085

500,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 5 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Vàng

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D5085

Qui Cách

1220 x 180 x 5mm

Dòng sản phẩm

KRONO STELLA 5mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D5086

500,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 5 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Tan

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D5086

Qui Cách

1220 x 180 x 5mm

Dòng sản phẩm

KRONO STELLA 5mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D5087

500,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 5 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Đỏ Nâu

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D5087

Qui Cách

1220 x 180 x 5mm

Dòng sản phẩm

KRONO STELLA 5mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D5088

500,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 5 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Copper

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D5088

Qui Cách

1220 x 180 x 5mm

Dòng sản phẩm

KRONO STELLA 5mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D5089

500,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 5 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Taupe

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D5089

Qui Cách

1220 x 180 x 5mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Dòng sản phẩm

KRONO STELLA 5mm