Hiển thị tất cả 10 kết quả

Sàn nhựa AROMA EKO A1802

145,000 /m2
 • Màu sắc: Nhiều màu
 • Bề mặt: Vân sần 
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
 • Cách lắp đặt: Dán keo

Sàn nhựa AROMA EKO A1812

145,000 /m2
 • Màu sắc: Nhiều màu
 • Bề mặt: Vân sần 
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
 • Cách lắp đặt: Dán keo

Sàn nhựa AROMA EKO A1816

145,000 /m2
 • Màu sắc: Nhiều màu
 • Bề mặt: Vân sần
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
 • Cách lắp đặt: Dán keo

Sàn nhựa AROMA EKO A1818

145,000 /m2
 • Màu sắc: Nhiều màu
 • Bề mặt: Vân sần
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
 • Cách lắp đặt: Dán keo

Sàn nhựa AROMA EKO A1838

145,000 /m2
 • Màu sắc: Nhiều màu
 • Bề mặt: Vân sần
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
 • Cách lắp đặt: Dán keo

Sàn nhựa AROMA EKO A1868

145,000 /m2
 • Màu sắc: Nhiều màu
 • Bề mặt: Vân sần 
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
 • Cách lắp đặt: Dán keo

Sàn nhựa AROMA EKO A1879

145,000 /m2
 • Màu sắc: Nhiều màu
 • Bề mặt: Vân sần 
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
 • Cách lắp đặt: Dán keo

Sàn nhựa AROMA EKO A1886

145,000 /m2
 • Màu sắc: Nhiều màu
 • Bề mặt: Vân sần 
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
 • Cách lắp đặt: Dán keo

Sàn nhựa AROMA EKO A1888

145,000 /m2
 • Màu sắc: Nhiều màu
 • Bề mặt: Vân sần 
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
 • Cách lắp đặt: Dán keo

Sàn nhựa AROMA EKO A1898

145,000 /m2
 • Màu sắc: Nhiều màu
 • Bề mặt: Vân sần 
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài
 • Kích thước sản phẩm: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
 • Cách lắp đặt: Dán keo