Sàn nhựa Aroma là thương hiệu đi đầu của vật liệu sàn nhựa, vật liệu mang đến tiện ích cho cuộc sống bận rộn như khả năng kháng nước, dễ lau chùi, được ứng dụng nhiều cho công trình thương mại, đảm bảo tốt sức khỏe người sử dụng, độ bền hơn 10 năm.

Hiển thị 1–12 của 175 kết quả

Sàn nhựa AIMARU A-4024

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4021

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4022

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4030

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4031

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4032

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4033

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4034

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4035

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4037

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4038

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu

Sàn nhựa AIMARU A-4039

185,000 /m2
Trọng lượng 5.50 kg
Kích thước 950 × 184 × 3 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Màu Sắc

Nâu

Số Tấm/ Hộp

19 Tấm

Số m2/Hộp

3.32 m2

Độ dầy bề mặt

0.2mm

Thương Hiệu