Hiển thị 1–12 của 34 kết quả

Leowood 3K-L82

370,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-L82

Qui Cách

1210 x 198 x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Leowood 3K-L85

370,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Vàng

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-L85

Qui Cách

1210 x 198 x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Leowood 3K-L86

370,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-L86

Qui Cách

1210 x 198 x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Leowood 3K-L87

370,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Mã Sản Phẩm

3K-L87

Qui Cách

1210 x 198 x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Leowood 3K-L88

370,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Qui Cách

1210 x 198 x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-L88

Leowood 3K-L99

370,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1210 x 198 x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-L99

Leowood 3K-T17

370,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1210 x 198 x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-T17

Leowood 3K-T19

370,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1210 x 198 x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-T19

Leowood 3K-T33

370,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Qui Cách

1210 x 198 x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-T33

Leowood 3K-T35

370,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Trắng

Thương Hiệu

Qui Cách

1210 x 198 x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-T35

Leowood 3K-V22

280,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1210mm x 198mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-V22

Leowood 3K-V26

280,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1210 × 198 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Qui Cách

1210mm x 198mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-V26