Xem tất cả 9 kết quả

Show sidebar

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8710

650,000 /m2
 • Màu sắc: Trắng
 • Bề mặt: Vân gỗ sần, không ron
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 8 x 1220 x 180 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.3176 m2
 • Dòng sản phẩm: NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8711

650,000 /m2

Với mã màu 3K-D8711 cho bạn một không gian thật sang trọng, thanh lịch.

 • Màu sắc: Xám
 • Bề mặt: Vân gỗ sần, không ron
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 8 x 1220 x 180 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.3176 m2
 • Dòng sản phẩm: NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8712

650,000 /m2

Với mã màu 3K-D8712 màu nâu cho bạn một không gian thật sang trọng, thanh lịch.

 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ sần, không ron
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 8 x 1220 x 180 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.3176 m2
 • Dòng sản phẩm: NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8713

650,000 /m2

Với mã màu 3K-D8713 màu Vàng cho bạn một không gian thật sang trọng, thanh lịch.

 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ sần, không ron
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 8 x 1220 x 180 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.3176 m2
 • Dòng sản phẩm: NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8714

650,000 /m2

Với mã màu 3K-D8714 màu Xám cho bạn một không gian thật sang trọng, thanh lịch.

 • Màu sắc: Xám
 • Bề mặt: Vân gỗ sần, không ron
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 8 x 1220 x 180 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.3176 m2
 • Dòng sản phẩm: NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8715

650,000 /m2

Với mã màu 3K-D8715 màu Xám cho bạn một không gian thật sang trọng, thanh lịch.

 • Màu sắc: Xám
 • Bề mặt: Vân gỗ sần, không ron
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 8 x 1220 x 180 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.3176 m2
 • Dòng sản phẩm: NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8716

650,000 /m2

Với mã màu 3K-D8716 màu Vàng cho bạn một không gian thật sang trọng, thanh lịch.

 • Màu sắc: Vàng
 • Bề mặt: Vân gỗ sần, không ron
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 8 x 1220 x 180 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.3176 m2
 • Dòng sản phẩm: NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8717

650,000 /m2

Với mã màu 3K-D8717 màu Nâu cho bạn một không gian thật sang trọng, thanh lịch.

 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ sần, không ron
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 8 x 1220 x 180 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.3176 m2
 • Dòng sản phẩm: NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8718

650,000 /m2

Với mã màu 3K-D8718 màu Nâu cho bạn một không gian thật sang trọng, thanh lịch.

 • Màu sắc: Nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ sần, không ron
 • Kiểu sản phẩm: Tấm dài hình chữ nhật
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 8 x 1220 x 180 mm
 • Cách lắp đặt: ghép tấm (có hèm khoá)
 • Số tấm trong hộp: 6 tấm
 • Diện tích hộp: 1.3176 m2
 • Dòng sản phẩm: NOBLESSE 8mm