Hiển thị tất cả 9 kết quả

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8710

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Trắng

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.7mm

Mã Sản Phẩm

3K-D8710

Qui Cách

1220 x 180 x 8 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Dòng sản phẩm

KRONO NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8711

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.7mm

Mã Sản Phẩm

3K-D8710

Qui Cách

1220 x 180 x 8 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Dòng sản phẩm

KRONO NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8712

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.7mm

Mã Sản Phẩm

3K-D8712

Qui Cách

1220 x 180 x 8 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Dòng sản phẩm

KRONO NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8713

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Vàng

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.7mm

Mã Sản Phẩm

3K-D8713

Qui Cách

1220 x 180 x 8 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Dòng sản phẩm

KRONO NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8714

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.7mm

Mã Sản Phẩm

3K-D8714

Qui Cách

1220 x 180 x 8 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Dòng sản phẩm

KRONO NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8715

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.7mm

Mã Sản Phẩm

3K-D8715

Qui Cách

1220 x 180 x 8 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Dòng sản phẩm

KRONO NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8716

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Vàng

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.7mm

Mã Sản Phẩm

3K-D8716

Qui Cách

1220 x 180 x 8 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Dòng sản phẩm

KRONO NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8717

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.7mm

Mã Sản Phẩm

3K-D8717

Qui Cách

1220 x 180 x 8 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Dòng sản phẩm

KRONO NOBLESSE 8mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D8718

650,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.7mm

Mã Sản Phẩm

3K-D8718

Qui Cách

1220 x 180 x 8 mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Dòng sản phẩm

KRONO NOBLESSE 8mm