Sàn nhựa xương cá mang đến nhiều kiểu dáng thiết kế nội thất nổi bật và ấn tượng hơn, khách hàng có thể chọn cách thiết kế theo từng sở thích và phù hợp với không gian sống của bạn. Sàn nhựa xương cá là tấm nhỏ sản xuất chuyên dụng lót kiểu dáng xương cá, hiện có hàng trăm cách lắp theo nhu cầu khách hàng.

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Sàn nhựa xương cá 3K-2114-1

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-2114-1

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-2921-3

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-2921-3

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-2921-5

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-2921-5

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-2921-6

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-2921-6

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-8021-3

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-8021-3

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-8021-4

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-8021-4

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-8094-7

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-8094-7

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-8106-1

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-8106-1

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-9406-1

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9406-1

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-9406-2

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9406-2

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-9406-3

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9406-3

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm

Sàn nhựa xương cá 3K-9406-7

300,000 /m2
Trọng lượng 4 kg
Kích thước 304.8 × 76.2 × 2.5 mm
Nước Sản Xuất

Hàn Quốc

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-9406-7

Kiểu Vân

Gỗ Sồi

Qui Cách

304.8 x 76.2 x 2.5mm