Hiển thị tất cả 12 kết quả

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4061

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Beige

Thương Hiệu

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4061

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4062

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Beige

Thương Hiệu

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4062

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4063

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Beige

Thương Hiệu

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4063

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4064

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Beige

Thương Hiệu

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4064

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4065

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Beige

Thương Hiệu

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4065

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4066

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Beige

Thương Hiệu

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4066

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4067

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Beige

Thương Hiệu

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4067

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4068

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4068

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4069

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Đỏ Nâu

Thương Hiệu

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4069

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4085

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Beige

Thương Hiệu

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4085

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4086

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Beige

Thương Hiệu

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4086

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm

Sàn nhựa hèm khoá K+ Vinyl 3K-D4087

400,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1220 × 180 × 4 mm
Nước Sản Xuất

Thụy Điển

Màu Sắc

Màu Beige

Thương Hiệu

Qui Cách

1220 x 180 x 4mm

Mã Sản Phẩm

3K-D4087

Độ Dầy Lớp Bề Mặt

0.3mm

Dòng sản phẩm

KRONO STYLE 4mm