Hiển thị tất cả 5 kết quả

Cao Su Đỏ 3K-CSD900

650,000 /M2
Trọng lượng 0.3 kg
Kích thước 900 × 90 × 15 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Qui Cách

900 x 90 x 15mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có keo sữa)

Kiểu Vân

Cao Su Đỏ

Mã Sản Phẩm

3K-CSD900

Màu Sắc

Cam

Sử Dụng

phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt ….

Nhà Sản Xuất

Gỗ Tự Nhiên

Cao Su Đỏ 3K-CSD950

660,000 /M2
Trọng lượng 0.3 kg
Kích thước 950 × 90 × 15 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Qui Cách

950 x 90 x 15mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có keo sữa)

Kiểu Vân

Cao Su Đỏ

Mã Sản Phẩm

3K-CSD950

Màu Sắc

Cam

Sử Dụng

phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt ….

Nhà Sản Xuất

Gỗ Tự Nhiên

Cao Su Trắng 3K-CS900

620,000 /M2
Trọng lượng 0.3 kg
Kích thước 900 × 90 × 15 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Qui Cách

900 x 90 x 15mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có keo sữa)

Kiểu Vân

Cao Su Trắng

Mã Sản Phẩm

3K-CS900

Màu Sắc

Vàng

Sử Dụng

phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt ….

Nhà Sản Xuất

Gỗ Tự Nhiên

Cao Su Trắng 3K-CS950

620,000 /M2
Trọng lượng 0.3 kg
Kích thước 950 × 90 × 15 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Qui Cách

950 x 90 x 15mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có keo sữa)

Kiểu Vân

Cao Su Trắng

Mã Sản Phẩm

3K-CS950

Màu Sắc

Vàng

Sử Dụng

phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt ….

Nhà Sản Xuất

Gỗ Tự Nhiên

Cao Su Trắng 3K-CS970

700,000 /M2
Trọng lượng 0.3 kg
Kích thước 970 × 90 × 15 mm
Nước Sản Xuất

Việt Nam

Qui Cách

970 x 90 x 15mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có keo sữa)

Kiểu Vân

Cao Su Trắng

Mã Sản Phẩm

3K-CS970

Màu Sắc

Vàng

Sử Dụng

phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt ….

Nhà Sản Xuất

Gỗ Tự Nhiên