Vỉ Gỗ Tự Nhiên có 2 qui cách chuẩn:

– 1/ Vuông 285mm x 285mm

– 2/ Vuông 300mm x 300mm

Kết cấu của vỉ gỗ bao gồm: phần đế làm bằng nhựa HDPE theo qui cách và phần gỗ phía trên làm bằng cây gỗ, tùy theo sở thích số lượng nang khác nhau từ 3 đến 12 nang. Kết gỗ vào vỉ nhựa bằng vít bắt từ phía dưới lên

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.