Hiển thị tất cả 7 kết quả

Vỉ Gỗ Tự Nhiên Dầu Đỏ 3K-DD20

60,000 /Vỉ
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ Dầu Đỏ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm hình vuông
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 20mm x 300mm x 300mm
 • Cách lắp đặt: ghép vỉ (có chốt khoá)
 • Diện tích 1m2: 11 tấm
   

Vỉ Gỗ Tự Nhiên Dầu Đỏ 3K-DD9

60,000 /Vỉ
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ Dầu Đỏ
 • Kiểu sản phẩm: Tấm hình vuông
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 20mm x 300mm x 300mm
 • Cách lắp đặt: ghép vỉ (có chốt khoá)
 • Diện tích 1m2: 11 tấm
   

Vỉ Gỗ Tự Nhiên Sồi Trắng 3K-ST12

60,000 /Vỉ
 • Màu sắc: Vàng cam
 • Bề mặt: Vân gỗ Sồi Trắng
 • Kiểu sản phẩm: Tấm hình vuông
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 20mm x 300mm x 300mm
 • Cách lắp đặt: ghép vỉ (có chốt khoá)
 • Diện tích 1m2: 11 tấm
   

Vỉ Gỗ Tự Nhiên Tràm Bông Vàng 3K-3DTBV

100,000 /Vỉ
 • Màu sắc: Cam nâu
 • Bề mặt: Vân gỗ Tràm Bông Vàng
 • Kiểu sản phẩm: Tấm hình lục giác
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 24mm x 500mm x 500mm
 • Cách lắp đặt: ghép vỉ (có hèm khoá)
 • Qui cách 1 tấm:  0.162m
 • Diện tích 1m2: 6 tấm
   

Vỉ Gỗ Tự Nhiên Tràm Bông Vàng 3K-TBV

60,000 /Vỉ
 • Màu sắc: Vàng cam
 • Bề mặt: Vân gỗ Sồi Trắng
 • Kiểu sản phẩm: Tấm hình vuông
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 20mm x 300mm x 300mm
 • Cách lắp đặt: ghép vỉ (có chốt khoá)
 • Diện tích 1m2: 11 tấm
   

Vỉ Gỗ Tự Nhiên Tràm Bông Vàng 3K-TBV12

60,000 /Vỉ
 • Màu sắc: Vàng cam
 • Bề mặt: Vân gỗ tràm bông vàng
 • Kiểu sản phẩm: Tấm hình vuông
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 20mm x 300mm x 300mm
 • Cách lắp đặt: ghép vỉ (có chốt khoá)
 • Diện tích 1m2: 11 tấm
   

Vỉ Gỗ Tự Nhiên Tràm Bông Vàng 3K-TBV6

60,000 /Vỉ
 • Màu sắc: Cam
 • Bề mặt: Vân gỗ Sồi Trắng
 • Kiểu sản phẩm: Tấm hình vuông
 • Kích thước sản phẩm (Dầy x Dài x Rộng): 20mm x 300mm x 300mm
 • Cách lắp đặt: ghép vỉ (có chốt khoá)
 • Diện tích 1m2: 11 tấm