Hiển thị tất cả 9 kết quả

ThaiRoyal 3K-10623

340,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1205 × 192 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Trắng

Thương Hiệu

Qui Cách

1205mm x 192mm x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-10623

ThaiRoyal 3K-10629

240,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1205 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Vàng

Thương Hiệu

Qui Cách

1205mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-10629

ThaiRoyal 3K-10640

240,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1205 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1205mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-10640

ThaiRoyal 3K-11302

340,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1205 × 192 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Qui Cách

1205mm x 192mm x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-11302

ThaiRoyal 3K-20714

340,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1205 × 192 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1205mm x 192mm x 12mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-20714

ThaiRoyal 3K-20724

240,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1205 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Qui Cách

1205mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-20724

ThaiRoyal 3K-30618

240,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1205 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Vàng

Thương Hiệu

Qui Cách

1205mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-30618

ThaiRoyal 3K-30717

240,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1205 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Qui Cách

1205mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-30717

ThaiRoyal 3K-30780

240,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1205 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Thái Lan

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1205mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-30780