Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Sàn gỗ Krono Original 3K-4277

520,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

12mm x 1285mm x 192mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-4277

Dòng sản phẩm

Floordreams Vario

Bảo hành

25 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa 1clic2go-dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 33/AC5

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

12mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-4279

520,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Qui Cách

12mm x 1285mm x 192mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-4279

Dòng sản phẩm

Floordreams Vario

Bảo hành

25 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa 1clic2go-dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 33/AC5

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

12mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-4282

320,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Trắng

Thương Hiệu

Qui Cách

1285mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-709

Dòng sản phẩm

Castello Classic

Bảo hành

20 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa Twin clic -dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 32/AC4

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

8mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-5541

520,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Qui Cách

12mm x 1285mm x 192mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-5541

Dòng sản phẩm

Floordreams Vario

Bảo hành

25 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa 1clic2go-dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 33/AC5

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

12mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-5542

520,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 12 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Xám

Thương Hiệu

Qui Cách

12mm x 1285mm x 192mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-5542

Dòng sản phẩm

Floordreams Vario

Bảo hành

25 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa 1clic2go-dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 33/AC5

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

12mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-5552

320,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1285mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-5552

Dòng sản phẩm

Castello Classic

Bảo hành

20 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa Twin clic -dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 32/AC4

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

8mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-6952

320,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1285mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-6952

Dòng sản phẩm

Castello Classic

Bảo hành

20 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa Twin clic -dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 32/AC4

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

8mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-709

320,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1285mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-709

Dòng sản phẩm

Castello Classic

Bảo hành

20 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa Twin clic -dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 32/AC4

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

8mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-8096

320,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Nâu

Thương Hiệu

Qui Cách

1285mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-8096

Dòng sản phẩm

Castello Classic

Bảo hành

20 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa Twin clic -dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 32/AC4

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

8mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-8222

320,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Trắng

Thương Hiệu

Qui Cách

1285mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-8222

Dòng sản phẩm

Castello Classic

Bảo hành

20 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa Twin clic -dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 32/AC4

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

8mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-8459

320,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Cam

Thương Hiệu

Qui Cách

1285mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-8459

Dòng sản phẩm

Castello Classic

Bảo hành

20 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa Twin clic -dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 32/AC4

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

8mm

Sàn gỗ Krono Original 3K-8521

320,000 /m2
Trọng lượng 19 kg
Kích thước 1285 × 192 × 8 mm
Nước Sản Xuất

Đức

Màu Sắc

Vàng

Thương Hiệu

Qui Cách

1285mm x 192mm x 8mm

Phương Pháp Lắp Đặt

Ghép Thanh (có hèm khoá)

Kiểu Vân

Vân Gỗ

Mã Sản Phẩm

3K-8521

Dòng sản phẩm

Castello Classic

Bảo hành

20 Năm

Bề Mặt

Lớp phủ kháng khuẩn A.B.C

Công Nghệ Hèm Khóa

Công nghệ hèm khóa Twin clic -dễ dàng lắp đặt

Class 23

Phù hợp với công trình nhà ở

Class 32/AC4

Phù hợp với công trình thương mại

Chống Thấm

8mm